PAR TEĀTRI

Rēzeknes teātris "Joriks," sākotnēji pazīstams kā "Nabaga Joriks", tika dibināts 1990. gadā ar Igoru Mihailovu kā režisoru.  Mihailovs šo teātri vadīja 26 gadus, līdz 2016. gadā viņu amatā nomainīja kādreizējais "Jorika" bērnu un jauniešu studijas audzēknis, Maskavas Dailes teātra skolas absolvents Iļja Bočarņikovs, kurš pacēla teātri jau profesionālā līmenī. Uz NBKN tehniskās bāzes tiek veidots Rēzeknes pilsētas teātris, kurā no 2016. gada darbojas latviešu un krievu teātra trupas.  Šajā sezonā arī "Jorika" izrāde pirmoreiz tika izvirzīta "Spēlmaņu nakts" balvai.  2020. gada sezonas laikā teātrī "Joriks" tika nospēlētas 111 izrādes. Šajā laikā teātra vadību pārņēma režisors Mārtiņš Eihe, kura veidotā brīvdabas izrāde "Mans kaimiņš ebrejs" saņēma arī "Jorika" pirmo "Spēlmaņu nakts" balvu vienā no 12 nominācijām. Šobrīd teātra "Joriks" mākslinieciskais vadītājs ir Aivars Pecka.

TEĀTRA VĒSTURE 

Rēzeknes teātris "Joriks," sākotnēji pazīstams kā "Nabaga Joriks", tika dibināts 1990. gadā ar Igoru Mihailovu kā režisoru. 2002. gadā nosaukums tika saīsināts uz "Joriks". Teātra nosaukums nāk no Šekspīra "Hamleta"Esot kapsētā, Hamlets paceļ kādu galvaskausu un saka – "Ak, vai, nabaga Joriks!" – atklājot, ka šī galva kādreiz piederējusi karaļa galma ākstam.   


1990. gadā Rēzeknes Krievu tautas teātra entuziastu grupa režisora Igora Mihailova vadībā nodibina vienu no pirmajiem Latvijas neatkarīgajiem teātra kolektīviem – teātri-studiju „Nabaga Joriks”. Jaunizveidotā studijteātra pamatā – bijušie Tautas teātra jauniešu studijas dalībnieki, kas darbojas teātrī uz pilnu slodzi – A.Pecka, T.Suhiņina, G.Voronovs, N.Voronova, L.Beilo, S.Semeņaka, L.Ščukina, V.Petrovs, L.Bočarnikova, V.Zaharevičs un citi. Ieguvuši profesionālo izglītību, līdz ar teātra māksliniecisko vadītāju I.Mihailovu kā režisori iestudējumus veido A.Pecka, G.Voronovs, V.Petrovs, L.Ščukina, S.Semeņaka. 2002. gadā teātris maina koncepciju un, programmējot sevi labklājībai un panākumiem, maina teātra nosaukumu, un no tā brīža ir Rēzeknes teātris-studija “Joriks”. Kopš teātra dibināšanas līdz pat 2016. gadam teātra mākslinieciskais vadītājs ir tā dibinātājs Igors Mihailovs, kuram par nopelniem radošajā darbā 2001. gadā piešķirts Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukums.
Dokumentālā filma par ēku, kurā bija kinoteātra "Rēzekne", teātra - studijas "Joriks" un Nacionālo Biedrību kultūras nama mājas.

Savu 25. jubileju teātris-studija “Joriks” nosvinēja vērienīgi. Zīmīgi, ka savu 25. sezonu teātris uzsāka jaunās telpās. Teātra direktore Svetlana Semeņaka stāsta, ka līdz šim notikumam ir bijis garš un grūts ceļš, taču tas, ka “Jorikam” ir jaunas mājas, nozīmē, ka mūsu pilsētā teātra kultūra tiek augsti vērtēta un šis gads būs īpašs gan pilsētas iedzīvotājiem, gan pašiem teātra darbiniekiem.

Mihailovs šo teātri vadīja 26 gadus, līdz 2016. gadā viņu amatā nomainīja kādreizējais "Jorika" bērnu un jauniešu studijas audzēknis, Maskavas Dailes teātra skolas absolvents Iļja Bočarņikovs, kurš pacēla teātri jau profesionālā līmenī. Pēc viņa iniciatīvas "Jorikā" tika izveidota jauna, profesionāla latviešu teātra trupa, bet iestudēt izrādes uz Rēzekni brauca tādi viesrežisori kā Toms Treinis, Mārtiņš Eihe, Inga Tropa, Georgijs Surkovs, Paula Pļavniece un citi. Šajā sezonā arī "Jorika" izrāde pirmoreiz tika izvirzīta "Spēlmaņu nakts" balvai. Tā bija Ingas Tropas režisētā "Drebošā telts", kas tika nominēta kategorijā "Gada izrāde bērniem un pusaudžiem."


2020. gada sezonas laikā teātrī "Joriks" tika nospēlētas 111 izrādes. Šajā laikā teātra vadību pārņēma režisors Mārtiņš Eihe, kura veidotā brīvdabas izrāde "Mans kaimiņš ebrejs" saņēma arī "Jorika" pirmo "Spēlmaņu nakts" balvu vienā no 12 nominācijām.

MISIJA

Attīstīt profesionālo mākslu, kultūru un radošās industrijas;

Pilnveidot un attīstīt kultūrtūrisma produktu;

Īstenot pašvaldības funkcijas darba organizācijā, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, tautas jaunrades attīstībā un pašvaldības kultūrpolitikas realizācijā, kā arī veicināt tūrisma nozares attīstību Rēzeknes pilsētā.

FUNKCIJAS

Uz NBKN tehniskās bāzes tiek veidots Rēzeknes pilsētas teātris, kurā no 2016. gada darbojas latviešu un krievu teātra trupas. Rēzeknes un reģiona skatītājiem tiek piedāvāts jauns radošās darbības rezultātā veidots kultūras produkts – izrādēs plašai mērķauditorijai, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem latviešu un krievu valodā. 2020. gada sezonā nospēlētas 111 izrādes. Teātra attīstība Rēzeknē pozitīvi ietekmē pilsētas starptautisko atpazīstamību un tēla veidošanu, stiprina pilsētas un reģiona iedzīvotāju izpratni par kultūras, reģiona un vispārcilvēciskajām vērtībām, veicina pilsonisko iesaisti un līdzdalību.

MĀKSLINIECISKIE VADĪTĀJI

Igors Mihailovs
Ilja Bočarņikovs
Mārtiņš Eihe
Antons Kiseļus

ATBALSTĪTĀJI