IZGLĪTOJOŠA TIKŠANĀS
 26. aprīlī, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā norisinājās informatīvā tikšanās "Latviešu valoda modernajās tehnoloģijās", kurā ieinteresēti apmeklētāji varēja saņemt informāciju veiksmīgai latviešu valodas apguvei.

Tika stāstīts par inovācijām valodu pasniegšanā, mācību līdzekļiem, kuri ir izstrādāti  pieaugušajiem un bērniem, resursiem internetā patstāvīgam darbam.

Paldies visiem par interesi un par  piedalīšanos informatīvajā tikšanās, kā arī par interesi apgūt latviešu valodu!  
FOTO: VALENTĪNS ISAKOVS (VALMAK)
Projektu “Vienotībā ir spēks” (2023.LV/MTSP/18) īsteno biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”. Papildinformācija pa tālruni: 64622182.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”.