VIENOTĪBĀ IR SPĒKS
2023.LV/MTSP/18
 

AICINĀM PIEDALĪTIES ĢIMENES AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠUS PROJEKTA ''VIENOTĪBĀ IR SPĒKS'' ĪSTENOŠANĀ!

Biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks” 2024.g. martā uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu “Vienotībā ir spēks!”
Projekta dalībā tiek aicinātas Rēzeknes latviešu un mazākumtautību ģimenes ar bērniem, jaunieši, pieaugušie un visi interesenti. Visas aktivitātēs notiks no marta līdz maija beigām, īstenošanas vieta - Rēzekne.PROJEKTA AKTIVITĀTES 


PROJEKTA ATKLĀŠANA

23.MARTĀ PLKST.16.00

UZZINI VAIRĀK


DARBNĪCA MŌLS

12.APRĪLĪ PKLST.17.00

UZZINI VAIRĀKDARBNĪCA LATVJU RAKSTI

16.APRĪLĪ PLKST.11.00

UZZINI VAIRĀK


POĒTISKAIS VAKARS

20.APRĪLĪ PLKST.18.00

UZZINI VAIRĀK


INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS

23.APRĪLĪ PLKST.11.00 

UZZINI VAIRĀK


IZGLĪTOJOŠA TIKŠANĀS

26.APRĪLĪ PLKST.16.00

UZZINI VAIRĀK


ORIENTĒŠANĀS PILSĒTĀ

09.MAIJĀ PLKST.12.00

UZZINI VAIRĀK


TAUTU PIKNIKS  

11.MAIJĀ PLKST 16.00


Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks” .

Projekts “Vienotībā ir spēks” (2023.LV/MTSP/18)