LATVIJAS SKOLAS SOMA
 

1.-5. KLAŠU GRUPA

ALVAS ZALDĀTIŅŠ

(RUS)

CARIENE VARDE

(RUS)

KOTIGOROŠKO

CAURUĻZOBIS VIENĪGAIS

7.-12. KLAŠU GRUPA

TIK VIEN AUSTRA….
(LAV)

METODE
(LAV)

Anna Kareņina 

(RUS)

UZZINI VAIRĀK

PuSHkins.Dzīvs 
(RUS)

MUOLS 
(LAV)

Programmas ,,Latvijas skolas soma'' koordinatore Elīna Zujāne +371 26589432

PAR PROGRAMMU ''LATVIJAS SKOLAS SOMA''

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. Tā ir kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma, kas katru mācību semestri aptver vairāk nekā 230 000 Latvijas bērnu un jauniešu, sniedzot viņiem iespēju sastapt kultūru. Programma uzsāka darbību ar 2018./2019. mācību gadu Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un kopš 2022. gada tiek administrēta Latvijas Nacionālajā kultūras centrā.

Programma rūpējas, lai visiem skolēniem, kas klātienē apgūst pamata un vidējās vispārējās un profesionālās izglītības programmas, regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas atklāj Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Izmantojot kultūras norises kā resursu, mācīšanās kļūst jēgpilnāka un personiskāka.