INFORMATĪVĀ TIKŠANĀS
SALIDĒTA SABIEDRĪBA
 

INFORMATĪVĀ SABIEDRĪBA ''SALIEDĒTA SABIEDRĪBA''

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā notika informatīva tikšanās ar Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktori Jeļenu Šaicāni un Sabiedrības integrācijas fonda direktores vietnieci Daci Spaliņu.

Notika sarunas ar mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un aktīvistiem par sabiedrības integrāciju, sociālās attīstības un finansiālā atbalsta jautājumiem. Tikšanās laikā tika apspriesti aktuāli jautājumi par iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidības sekmēšanu, uz negatīvu steriotipu balstītas attieksmes mazināšanu pret dažādām sabiedrības grupām, kas dzīvo vienā valstī - Latvijā.

FOTO VALENTĪNS ISAKOVS (VALMAK)
Projektu “Vienotībā ir spēks” (2023.LV/MTSP/18) īsteno biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”. Papildinformācija pa tālruni: 64622182.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”.