AKTIERI
 
LARISA BEILO                                                                         GENĀDIJS VORONOVS                                                           VLADIMIRS PETROVS

TATJANA SUHIŅINA-PECKA                                                   EDVĪNS KLIMANOVS                                                             LARISA ŠČUKINA

JEKATERINA GARFUNKELE