7.04.
pl.17.00
Anna Brigadere
DIEVS. DABA. DARBS
Bērnības kolāža vienā cēlienā
 1 h 15 min. 12+ LAV Lielās zāles
skatuve
 5,00 EUR Pirkt biļeti
 13.04.
18.00
Homērs
ILIĀDA
Spēle pēc Homēra dziedājuma "Iliāda" motīviem
Īpašais piedāvājums aprīļa jubilāriem - 30% atlaide
 1 h 40 min. 12+ LAV Lielā zāle 5,00/7,00 EUR Pirkt biļeti
 17.04.
18.00
VEIDENBAUMS. LIVE
Dzejas un mūzikas kabarē
 45 min. 14+ LAV
Lielās zāles
skatuve
 5,00 EUR Pirkt biļeti
 27.04.
18.00
PIRMIZRĀDE
Eduards Teilors
LIKTENĪGĀ SLEPKAVĪBA
 --- 14+ RUS Lielā zāle5,00/7,00 EUR Pirkt biļeti
 30.04.
15.00
NĀRIŅA
Muzikāla izrāde visai ģimenei
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem
Īpašais piedāvājums aprīļa jubilāriem - 30% atlaide
 1 h 20 min 5+ RUS Lielā zāle 5,00/15,00 EUR
(ģimenes biļete)
 Pirkt biļeti

Kases tālrunis  646 22182
Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne

 .